Top

Aktualności

news1
Certyfikat ISO przedłużony
08.07.2011
W dniu 26 maja 2011 roku w firmie ELINSTAL odbył się audyt recertyfikujący przeprowadzony przez firmę TÜV Rheinland. Audyt dotyczył sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg. normy ISO 9001:2008. Firma ELINSTAL spełniła wymagania normy w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z systemami elektroenergetycznymi, infrastrukturą teletechniczną i systemami zabezpieczenia technicznego. Certyfikat został przedłużony do 8 lipca 2014 roku.
news1
PKP CARGO S.A.
10.05.2011
4 maja rozpoczęto prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem budowy autonomicznego zasilania gwarantowanego dla systemów informatycznych centrali PKP CARGO S.A. Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy układu zasilania obiektu wraz dostawą zasilaczy awaryjnych (UPS) i agregatu prądotwórczego. PKP CARGO jest obecnie drugim kolejowym przewoźnikiem towarów w Unii Europejskiej, pod względem masy i wielkości pracy przewozowej.
news1
Szpital Kliniczny w Otwocku
05.04.2011
30 marca rozpoczęto prace budowlane na zlecenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Zakres kontraktu obejmuje m.in. modernizację stacji transformatorowej, wymianę rozdzielnicy głównej NN z układem automatyki zrzutów mocy, dostawę agregatu prądotwórczego , budowę linii kablowych.

O nas

Początki obecności Elinstal na rynku sięgają 1986 r. kiedy to firma zajmowała się głównie wykonywaniem instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego. Wraz z początkiem lat 90. nasza firma rozszerzyła zakres świadczonych usług o modernizację infrastruktury teletechnicznej i techniczne zabezpieczenie obiektów ostatecznie definiując dzisiejszy profil swojej działalności. Dalsze lata to okres specjalizacji i ciągłego dążenia do podnoszenia jakości świadczonych usług. Od samego początku istnienia firmy staramy się wychodzić naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Klientów podchodząc indywidualnie do potrzeb każdego z nich. dalej »

Nasi Klienci